sipka SOŠ logistickásipka Sloučení školy

Sloučení školy

Do 31. 12. 2011 se naše škola nazývala Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace.
Dnem 1. 1. 2012 dochází ke sloučení se školou Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace.
Logo Logo
Obory:
Obory:
Od 1. 1. 2012 se nová škola nazývá Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Logo
Obory:
Pro žáky se v současné době, ani v připravované budoucnosti, nic nemění – slučování a změny se týkají vedení školy
Obory, jejich kódy ani jejich obsahová náplň se nemění – zůstávají obory OA i SŠ PaLS
Budovy se nemění – vyučování OA probíhá nadále na adrese Hany Kvapilové 20; vyučování SOŠ logistické nadále na adrese Otická 23A
Přihlášky do přijímacího řízení ke studiu je možné zaslat jak na adresu Hany Kvapilové 20, tak na adresu Otická 23A
Přijímací řízení bude probíhat dle informací na stránkách OA
Webové stránky OA a SOŠL mají adresu www.oa-opava.cz, avšak informace o oborech SOŠ logistické, akcích, aktualitách atp. zůstávají i na těchto stránkách www.sspals.cz