sipka SOŠ logistickásipka Vzdělávací oborysipka Provoz a ekonomika dopravy

Vzdělávací obory

Provoz a ekonomika dopravy

 • kód a název oboru: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 • zaměření oboru: zasílatelství a logistika
 • moderní obor
 • počet přijímaných žáků: 30, tj. 1 třída
 • délka studia: 4 roky
 • forma studia: denní
 • způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní podmínky pro přijetí ke studiu: úspěšné ukončení povinné školní docházky, potvrzení lékaře není nutné
 • prezentace oboru:
  Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace
 • profilové vyučovací předměty:
  • všeobecné: český jazyk, anglický jazyk, 2. cizí jazyk, matematika, informační technologie
  • odborné: doprava a přeprava, logistika, přeprava a zasílatelství, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, řízení motorových vozidel – žáci získávají řidičské oprávnění skupiny B zdarma
 • praxe probíhá:
  • ve specializované mobilní učebně školy vybavené notebooky a logistickým počítačovým softwarem
  • na reálných pracovištích zasílatelských a logistických firem
 • kompetence absolventů:
  • znalost problematiky zasílatelství, přepravy, logistiky
  • získání přehledu v řídících, ekonomických, účetních, právních a psychologických disciplínách
  • odborné předpoklady pro to, aby se ucházeli o získání certifikátu spediční expert udělovaného mezinárodní organizací FIATA
  • odpovědnost, důslednost, trpělivost, rychlá orientace, stresová odolnost, aplikace získaných poznatků v praxi, komunikace s okolím
 • možnosti uplatnění po úspěšném ukončení studia:
  • spediční, dopravní a logistické firmy
  • přeprava a doprava výrobních, obchodních, zasílatelských a poštovních firem
  • sklady, terminály, přístavy, letiště, celní úřady
  • výrobní podniky, obchodní firmy – vedoucí pozice, manažer/ka, asistent/ka ředitele, sekretářka, zapisovatel/ka,...
  • ekonomická oblast – účetní, vedoucí ekonomického úseku,...
 • možnosti navazujícího vzdělání:
  • vysoké školy dopravního zaměření – Dopravní fakulta J. Pernera Univerzity Pardubice; Dopravní fakulta Univerzity v Žilině; Vysoká škola logistiky o. p. s., Přerov
  • vysoké školy ekonomicko-správního charakteru – Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné; Ekonomická fakulta VŠB v Ostravě;...
  • další vysoké a vyšší odborné školy – Soukromá VOŠ podnikatelská v Ostravě; Slezská univerzita v Opavě;...
 • sipka  dny otevřených dveří
 • sipka  učební plán vzdělávacího oboru PDF
 • sipka  leták vzdělávacího oboru PDF
 • sipka  propagační leták školy PDF