sipka SOŠ logistickásipka Pedagogický sbor

Pedagogický sbor SOŠ logistické

Mgr. Jan Babák doprava a přeprava, přeprava a zasílatelství, informační technologie, praxe
Pavel Běčák praxe
Anatoli Butrym ruský jazyk
Mgr. Radka Borunská anglický jazyk, anglická konverzace, německý jazyk
Mgr. Markéta Celtová Miková písemná a elektronická komunikace
Mgr. Michal Gajdošík tělesná výchova
Mgr. Jarmila Grulichová
výchovná poradkyně
matematika, zeměpis, dopravní zeměpis, základy ekologie, biologie a chemie
Ing. Martina Guřanová ekonomika, ekonomika a marketing, marketing a management, praxe
Mgr. Jarmila Homolová ruský jazyk
Mgr. Gabriel Juchelka český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, aplikovaná psychologie, obchodní psychologie, obchodní psychologie a komunikace, občanská nauka
Ing. Miluše Klumpnerová účetnictví
Mgr. Monika Kubánková anglický jazyk
Ing. Jitka Legerská přeprava a zasílatelství
Mgr. Renáta Lhoťanová logistika, písemná a elektronická komunikace, praxe, fiktivní firma
Ing. Miroslava Piskořová finančnictví a bankovnictví, logistika, praxe
Mgr. Lucie Procházková matematika
Mgr. Lukáš Rádek
zástupce ředitele
matematika
Milan Semera řízení motorových vozidel
Mgr. David Sněhota španělský jazyk
Mgr. Veronika Stejskalová český jazyk, literatura, německý jazyk, občanská nauka
Mgr. Zuzana Šafránková český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, dějepis, německý jazyk
Mgr. Alena Turková fyzika
Ing. Dagmar Vítková informační technologie
Mgr. Denisa Vojáčková Grymová anglický jazyk, anglická konverzace
Mgr. Michal West informační technologie, finančnictví a bankovnictví, logistika, logistické a peněžní služby, poštovní a peněžní služby
Ing. Ivana Žilinská, MBA praxe
sipka Fotografie pedagogického sboru
Pro telefonický kontakt učitele využijte společné telefonní číslo 734 689 787 a požádejte o spojení s konkrétním učitelem.
Všichni učitelé mají e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni.jmenoza.vi.na.coa-opava.cz

sipka  Kompletní pedagogický sbor OA a SOŠ logistické externi odkaz