Učebny školy

Učebny v budově na Otické ulici

Odborná učebna (1)

Odborná učebna je vybavena dataprojektorem, dotykovou tabulí SMART Board a běžnými školními tabulemi (psaní fixy). Probíhá zde výuka Dopravy a přepravy, Finančnictví a bankovnictví, Logistiky, Ekonomiky a marketingu, Marketingu a managementu, cizích jazyků a dalších teoretických předmětů.

Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1

Učebna zeměpisu (2)

Učebna zeměpisu je vybavena rovněž dataprojektorem připojeným k počítači a také rolovacím systémem map. K dispozici je velké množství nástěnných map a dále školní atlasy světa, se kterými žáci během výuky pracují. V učebně jsou vyučovány zeměpisné předměty Zeměpis, Dopravní zeměpis, Základy ekologie a dále teoretické předměty jako jsou Matematika, cizí jazyky a další.

Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Panorama

Učebna ekonomiky (3)

Tato učebna je také vybavena dataprojektorem, ale i dotykovou tabulí SMART Board, která umožňuje interaktivní výuku. Současně s touto dotykovou tabulí je ve třídě instalována i běžná bílá školní tabule (psaní fixy). Obě tabule je možné používat současně. Do vybavení třídy patří také sada plastových pravítek a kružítka pro rýsování na tabuli v hodinách matematiky. V učebně se vyučují teoretické předměty jako je Ekonomika, Marketing a management, Účetnictví, Matematika a odborné předměty oboru Provoz a ekonomika dopravy (Přeprava a zasílatelství, Logistika) a také cizí jazyky.

Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3

Učebna cizích jazyků (4)

V této učebně jako audiovizuální technika slouží interaktivní dotykový displej Optoma s reproduktory. Jazyková učebna je vybavena samostatnými variabilními lavicemi, kde každý žák sedí sám. Lavice se však dají snadno přesouvat a vytvořit tak ideální podmínky pro konkrétní činnosti – např. při samostatné práci má každý žák svou lavici, pro práci ve dvojicích lze dvě lavice spojit, při konverzaci se dá využít uspořádání lavic ve tvaru písmene U. V této učebně probíhá výuka anglického, německého a ruského jazyka. Neformální uspořádání lavic v kruhu je využíváno také např. při třídnických hodinách apod.

Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Panorama

Učebna českého jazyka (5)

Učebna českého jazyka je vybavena dataprojektorem, projekčním plátnem a reproduktory, je v ní umístěna knihovnička maturitní četby, z níž si žáci mohou zdarma půjčovat publikace, které musí přečíst k ústní části maturitní zkoušky z češtiny. Jsou zde vyučovány především předměty Český jazyk a Literatura, dále také ostatní teoretické předměty jako Dějepis, Občanská nauka, Obchodní psychologie a komunikace a další...

Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Panorama

Učebna poštovních a peněžních služeb (6)

Tato učebna je rovněž vybavena dataprojektorem s připojením na počítač, což bývá často využíváno jak při výuce, tak například při samostatných prezentacích žáků. Učebna obsahuje řadu pomůcek jako jsou informační systémy používané na poštách, aktuální poštovní podmínky, sazebníky bankovních poplatků a informační materiály k jednotlivým produktům. Na nástěnce jsou ukázky velkého množství tiskopisů používaných ve finančních ústavech a dalších institucích, které žáci také dostávají, pracují s nimi, učí se s nimi, používají je ve výuce. Vyučovány jsou zde především předměty Logistické a peněžní služby a Finančnictví a bankovnictví – tedy odborné předměty oboru Marketing a logistika. Dále také matematika, Ekonomika a další.

Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Panorama

Učebna informatiky (7)

Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači Lenovo ThinkCentre All in one, laserovou tiskárnou, vizualizérem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Na každém počítači je instalován operační systém Windows 10 Pro, kancelářský balík programů (Microsoft Office 365 Pro Word, Excel, PowerPoint), FORM studio, specializovaný software Doprava 3K a další software sloužící k výuce. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Před vyučováním, o přestávkách a po skončení výuky mají žáci povolen vstup do učebny a mohou využívat její vybavení i přístup k internetu. V učebně probíhá výuka předmětů Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk, Přeprava a zasílatelství a také Praxe.

Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Panorama

Učebna praxe (Px)

Učebna praxe slouží k praktickému vyučování oboru Marketing a logistika. Je zde celkem 18 pracovních míst. Každé pracoviště funguje jako samostatná přepážka. Na každém pracovišti má žák k dispozici cvičné peníze a další pomůcky, počítač s firemním systémem reálných pracovišť, tiskárnu a čtečku čárových kódů i čipových karet. Žáci pracují samostatně na svém pracovišti, nebo tvoří tým s žákem sedícím vedle něj. I v praktickém vyučování se dbá na zvyšování odborných kompetencí a tzv. jemných dovedností, k nimž patří týmová práce a umění komunikovat.

Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Panorama