sipka SOŠ logistickásipka Terminář

Terminář

Dělení školního roku 2023/2024
 I. pololetí 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
II. pololetí 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024
začátek vyučování
ve školním roce 2024/2025
2. 9. 2024
Termíny prázdnin
podzimní prázdniny 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023
vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
pololetní prázdniny 2. 2. 2024
jarní prázdniny 4. 3. 2024 – 10. 3. 2024
velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
hlavní prázdniny 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024
Kalendář porad a schůzí
operativní porady dle měsíčních plánů práce
porady vedení školy v pondělí v 11:00 hod.
porady ředitele školy s ved. PK dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů maturitních tříd dle měsíčních plánů práce
porady s provozními pracovníky školy dle měsíčních plánů práce
Pedagogické rady – Otická
za 1. čtvrtletí 6. 11. 2023
za 1. pololetí 30. 1. 2024
zapsání známek za 1. pololetí 26. 1. 2024
tisk konferenčních zpráv za 1. pololetí 30. 1. 2024
vydání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 2024
za 3. čtvrtletí 15. 4. 2024
za 2. pololetí 25. 6. 2024
zapsání známek za 2. pololetí 23. 6. 2024
vydání vysvědčení 28. 6. 2024
zapsání známek za 2. pololetí – 4. ročník 25. 4. 2024
závěrečná pedagogická rada – 4. ročník 26. 4. 2024
vydání vysvědčení žákům 4. ročníku 30. 4. 2024
Třídní schůzky – Otická
1. pololetí   7. 11. 2023 od 16 hodin
2. pololetí 16.   4. 2024 od 16 hodin
Dny otevřených dveří – Otická
Prohlídka školy je možná kdykoliv, podle zájmu rodičů a nastávajících žáků.
Mimo to pořádá škola dny otevřených dveří v těchto termínech:
4. 12. 2023 (pondělí) 13:30 – 17:00 hodin
6.   1. 2024 (sobota) 10:00 – 14:00 hodin
Přijímací řízení
12. – 28. 4. 2024 termíny budou upřesněny
Obhajoby ročníkových prací
4.S 18. 3. 2024
4.P 22. 3. 2024
Maturitní zkoušky – jarní termín
písemná práce z CJL   9. 4. 2024
písemná práce z CJ 10. 4. 2024
praktická zkouška 17. 4. 2024 – 18. 4. 2024
didaktické testy společné části   2. 5. 2024 – 15. 5. 2024
ústní zkoušky z profilových předmětů 16. 5. 2023 – 10. 6. 2024 – bude upřesněno
Školní výlety
1. – 3. ročník 26. – 27. června 2024
Exkurze
    Marketing a logistika:
třída 1.M Logistics Park, B2B
třída 2.M Logistics Park, B2B
Raiffeisenbank
HUB Mošnov
třída 3.M marketingová firma
HUB Mošnov
RZPS Ostrava
    Provoz a ekonomika dopravy:
třída 1.P OZO Ostrava
RKL Opava
třída 2.P TEVA Opava-Komárov
HUB Mošnov
třída 3.P HUB Mošnov
třída 4.P Letiště Václava Havla – září 2023
    Logistické a finanční služby:
třída 4.S ČNB Praha – září 2023
Praxe ve firmách
třída 3.M květen 2023 – bude upřesněno
třída 3.P květen 2023 – bude upřesněno
třídy 4.S, 4.P dle rozvrhu