Vzdělávací obory

Marketing a logistika

 • kód a název oboru: 37-42-M/01 Marketing a logistika
 • Jedinečný obor v Moravskoslezském kraji. Absolventi získají znalosti problematiky marketingu, logistiky, peněžnictví, poštovnictví a bankovnictví.
 • počet přijímaných žáků: 30, tj. 1 třída
 • délka studia: 4 roky
 • forma studia: denní
 • způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní podmínky pro přijetí ke studiu: úspěšné ukončení povinné školní docházky, potvrzení lékaře není nutné
 • prezentace oboru:
  Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace
 • profilové vyučovací předměty:
  • všeobecné: český jazyk, anglický jazyk, 2. cizí jazyk, matematika, zeměpis, informační technologie
  • odborné: marketing a management, logistika, finančnictví a bankovnictví, ekonomika, účetnictví, obchodní psychologie a komunikace, písemná a elektronická komunikace, fiktivní firma
 • praxe probíhá:
  • ve specializované učebně školy vybavené moderní výpočetní technikou se specializovaným softwarem
  • v zázemí velkých dopravních firem
  • na reálných pracovištích České pošty, s. p.
  • na reálných pracovištích vybraných bank a pojišťoven
 • absolventi:
  • orientují se v reklamních a marketingových nástrojích a online marketingu
  • předpoklady pro samostatné podnikání v marketingových, reklamních a komunikačních agenturách
  • zvládnou technologii práce ve finančních ústavech našeho i cizího trhu a v logistice výrobních firem
  • získají přehled v řídících, ekonomických, účetních, právních a psychologických disciplínách
  • získají komunikační dovednosti v mateřském i v cizích jazycích a znalosti z informačních technologií
  • splňují kvalifikační předpoklady pro práci u České pošty, s. p., na celém území České republiky
  • schopnosti a dovednosti: odpovědnost, důslednost, trpělivost, rychlá orientace, stresová odolnost, aplikace získaných poznatků v praxi, komunikace s okolím
 • možnosti uplatnění po úspěšném ukončení studia:
  • marketingový kreativec
  • finanční, bankovní poradce
  • office & logistic manager
  • přeprava a doprava výrobních, obchodních, zasílatelských a poštovních firem
 • možnosti navazujícího vzdělání:
  • vysoké školy logistického zaměření (Dopravní fakulta J. Pernera Univerzity Pardubice; Dopravní fakulta Žilinské univerzity v Žilině; Vysoká škola logistiky o. p. s., Přerov)
  • vysoké školy marketingového ekonomicko-správního charakteru (Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné; Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě)
  • další vysoké a vyšší odborné školy
 • sipka  dny otevřených dveří
 • sipka  učební plán vzdělávacího oboru PDF
 • sipka  leták vzdělávacího oboru PDF
 • sipka  propagační leták školy PDF