Studentské firmy

Poprvé a zatím „nanečisto“

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Teorie s praxí! To je úkol studentské firmy

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Umět spolupracovat, najít společný předmět podnikání a firmu vést k její dokonalosti. A tomu všemu přihlíží včetně učitele i mentor. Mentor je vybírán z řad specialistů a my jsme rádi, že můžeme tímto způsobem vniknout do krásy podnikání a být jeho součástí.

Podnikání zábavně, nanečisto a pod stálým dohledem

náhlednáhlednáhled

Práce Studentské firmy společně s jejím mentorem. Podnikání zábavně, nanečisto a pod stálým dohledem. Děkujeme Danieli!

Veletrh studentských firem na školní zahradě

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled