sipka SOŠ logistickásipka Kdy mám přijít do školy?

Kdy mám přijít do školy?

Nový školní rok začíná všem žákům v pondělí 2. září.
Informace pro žáky oborů Logistické a finanční služby (LFS) a Provoz a ekonomika dopravy (PED):


1. ročník
  • Žáci 1. ročníku se dostaví do školy do budovy na Otické 23a v 10:00 hodin.

2. ročník
  • Žáci 2. ročníku se dostaví do školy do budovy na Otické 23a v 8:00 hodin.

3. ročník
  • Žáci 3.P (TU Mgr. Juchelka) se dostaví do školy do budovy na Otické 23a v 10:00 hodin.
  • Žáci 3.S (TU Mgr. Grulichová) se dostaví do školy do budovy na Otické 23a v 8:00 hodin.

4. ročník
  • Žáci 4. ročníku se dostaví do školy do budovy na Otické 23a v 8:00 hodin.

Co se bude dít?
  • Přibližně totéž jako každý školní rok.
  • Žáci 1. ročníku budou mj. seznámeni s prostředím, svými třídními učiteli, rozvrhem, obdrží klíče od svých skříněk, bude jim vystaveno potvrzení o studiu, proběhne focení do školní databáze,...

Co s sebou?
  • Psací potřeby, občanský průkaz, čistý papír, tašku, svačinu, příp. další dle stanovení třídních učitelů


Žáci ostatních oborů (obory OA, EL, IT) se dostaví do budovy na ulici Hany Kvapilové 20 v 8:00 hodin, pokud s nimi nebylo dohodnuto jinak.