sipka SOŠ logistickásipka Pedagogický sbor

Pedagogický sbor SOŠ logistické

Ing. Jan Adámek ekonomika, ekonomika a marketing, účetnictví
Mgr. Radka Borunská anglický jazyk
Anatoli Butrym ruský jazyk
Mgr. Michal Gajdošík tělesná výchova, informační technologie
Mgr. Jarmila Grulichová
výchovná poradkyně
matematika, zeměpis, dopravní zeměpis, zeměpis a ekologie, základy ekologie
Mgr. Jarmila Homolová matematika
Mgr. Gabriel Juchelka český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, aplikovaná psychologie, obchodní psychologie, občanská nauka
Ing. Marie Kůrečková účetnictví
Ing. Jitka Legerská fyzika, biologie a chemie, doprava a přeprava, přeprava a zasílatelství
Mgr. Renáta Lhoťanová praxe, písemná a elektronická komunikace, logistika
Ing. Miroslava Piskořová finančnictví a bankovnictví, logistika, praxe
Mgr. Lukáš Rádek
zástupce ředitele
matematika
Ester Ramos španělský jazyk
Milan Semera řízení motorových vozidel
Mgr. Veronika Stejskalová český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, německý jazyk, občanská nauka, písemná a elektronická komunikace
Mgr. Zuzana Šafránková český jazyk, literatura, dějepis, německý jazyk
Ing. Radomír Věntus účetnictví, účetní praktikum
Mgr. Denisa Vojáčková Grymová anglický jazyk
Mgr. Michal West poštovní a peněžní služby, logistika, informační technologie
Ing. Ivana Žilinská, MBA praxe
sipka Fotografie pedagogického sboru
Pro telefonický kontakt učitele využijte společné telefonní číslo 734 689 787 a požádejte o spojení s konkrétním učitelem.
Všichni učitelé mají e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni.jmenoza.vi.na.coa-opava.cz

sipka  Kompletní pedagogický sbor OA a SOŠ logistické externi odkaz