sipka SOŠ logistickásipka Pedagogický sbor

Pedagogický sbor SOŠ logistické

Ing. Jan Adámek ekonomika, ekonomika a marketing, účetnictví, písemná a elektronická komunikace
Mgr. Radka Borunská anglický jazyk, německý jazyk
Anatoli Butrym ruský jazyk, německý jazyk
Mgr. Michal Gajdošík tělesná výchova, informační technologie
Mgr. Jarmila Grulichová
výchovná poradkyně
matematika, zeměpis, dopravní zeměpis, zeměpis a ekologie, základy ekologie, písemná a elektronická komunikace
Mgr. Gabriel Juchelka český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, aplikovaná psychologie, obchodní psychologie, občanská nauka, písemná a elektronická komunikace
Mgr. Renáta Kynčlová občanská nauka
Ing. Jitka Legerská fyzika, biologie a chemie, doprava a přeprava, přeprava a zasílatelství
Mgr. Renáta Lhoťanová praxe, písemná a elektronická komunikace
Mgr. Zuzana Lindovská matematika
Mgr. Pavel Martínek informační technologie
Mgr. Eliška Packová občanská nauka, dějepis
Ing. Miroslava Piskořová finančnictví a bankovnictví, logistika, praxe
Mgr. Lukáš Rádek
zástupce ředitele
matematika
Mgr. Markéta Rádková dějepis
Ester Ramos španělský jazyk
Milan Semera řízení motorových vozidel
Mgr. Veronika Stejskalová německý jazyk, občanská nauka
Mgr. Zuzana Šafránková český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, německý jazyk, občanská nauka
Ing. Šárka Šulcová účetnictví, účetní praktikum
Ing. Radomír Věntus účetnictví, ekonomický software
Mgr. Denisa Vojáčková Grymová anglický jazyk
Mgr. Michal West poštovní a peněžní služby, logistika, informační technologie
Ing. Ivana Žilinská, MBA praxe
sipka Fotografie pedagogického sboru
Pro telefonický kontakt učitele využijte společné telefonní číslo 734 689 787 a požádejte o spojení s konkrétním učitelem.
Všichni učitelé mají e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni.jmenoza.vi.na.coa-opava.cz

sipka  Kompletní pedagogický sbor OA a SOŠ logistické externi odkaz