sipka SOŠ logistickásipka Terminář

Terminář

Dělení školního roku 2017/2018
 I. pololetí 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
II. pololetí 1. 2. 2018 – 29. 6. 2017
začátek vyučování
ve školním roce 2018/2019
3. 9. 2018
Termíny prázdnin
podzimní prázdniny 26. 10. 2017 a 27. 10. 2017
vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny 2. 2. 2018
jarní prázdniny 5. 3. 2018 – 11. 3. 2018
velikonoční prázdniny 29. 3. 2018 a 30. 3. 2018
hlavní prázdniny 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Kalendář porad a schůzí
operativní porady dle měsíčních plánů práce
porady vedení školy v pondělí v 11:00 hod.
porady ředitele školy s ved. PK dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů maturitních tříd dle měsíčních plánů práce
porady s provozními pracovníky školy dle měsíčních plánů práce
Pedagogické rady – Otická
za 1. čtvrtletí 13. 11. 2017
za 1. pololetí 29. 1. 2018
zapsání známek za 1. pololetí 28. 1. 2018
tisk konferenčních zpráv za 1. pololetí 30. 1. 2018
vydání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 2018
za 3. čtvrtletí 9. 4. 2018
za 2. pololetí 27. 6. 2018
zapsání známek za 2. pololetí 25. 6. 2018
zapsání známek za 2. pololetí – 4. ročník 24. 4. 2018
závěrečná pedagogická rada – 4. ročník 25. 4. 2018
vydání vysvědčení žákům 4. ročníku 27. 4. 2018
Třídní schůzky – Otická
1. pololetí 14. 11. 2017
2. pololetí 10.   4. 2018
Dny otevřených dveří – Otická
Prohlídka školy je možná kdykoliv, podle zájmu rodičů a nastávajících žáků.
Mimo to pořádá škola dny otevřených dveří v těchto termínech:
27. 11. 2017 (pondělí)   8 – 17 hodin
13.   1. 2018 (sobota) 10 – 14 hodin
30.   1. 2018 (úterý) 15 – 17 hodin
Přijímací řízení
Termín stanoví MŠMT v období od 12. 4. 2018 do 28. 4. 2018
Maturitní zkoušky
    Jarní zkušební období 2. 5. 2018 – 10. 6. 2018
společná část maturitní zkoušky
ústní zkoušky 16. 5. 2018 – 10. 6. 2018
písemná práce z CJL termín určí MŠMT
didaktické testy a písemné práce 2. 5. 2018 – 15. 5. 2018
(jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. ledna 2018)
profilová část maturitní zkoušky 16. 5. 2018 – 10. 6. 2018
ústní zkoušky 16. 5. 2018 – 10. 6. 2018
písemné a praktické zkoušky 10. 5. 2018 – 14. 5. 2018
    Podzimní zkušební období 3. 9. 2018 – 20. 9. 2018
společná část maturitní zkoušky
ústní zkoušky
(konkrétní termín určí ředitel školy)
11. 9. 2018 – 20. 9. 2018
didaktické testy a písemné práce 3. 9. 2018 – 10. 9. 2018
(jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 8. 2017)
profilová část
(konkrétní termín určí ředitel školy)
3. 9. 2018 – 20. 9. 2018
    Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky:
pro jarní zkušební období do 1. prosince 2017
pro podzimní zkušební období do 25. června 2018
Školní výlety
1. – 3. ročník 25. 6. 2018 – 26. 6. 2018
Exkurze
    Logistické a finanční služby:
třída 1.S SPU Olomouc 02 – květen 2018
třída 2.S Depo Opava-Komárov – září 2017
RZPS Ostrava, Call Centrum – květen 2018
Postservis Brno, Poštovní úložna Brno – červen 2018
třída 3.S ČSOB Opava – prosinec 2017
ZPS Vítkov, ZCÚ Vítkov – květen 2018
Postservis Brno, Poštovní úložna Brno – červen 2018
třída 4.S ČNB Praha, SPU Praha 022, Poštovní muzeum – září 2017
    Provoz a ekonomika dopravy:
třída 1.P TQM Opava – duben 2018
Marlenka Frýdek-Místek – červen 2018
třída 2.P Letiště Mošnov – březen 2018
Nákladové nádraží Ostrava – květen 2018
VO Tempo Hlučín – květen 2018
třída 3.P PPL Ostrava – červen 2018
Baťův kanál
třída 4.P Letiště Václava Havla, ČNB Praha – září 2017
Praxe na poštách a ve firmách
třída 3.S 11. 9. – 15. 9. 2017
třídy 1.S, 4.S 18. 12. – 21. 12. 2017
třída 3.S 21. 5. – 25. 5. 2018
třída 2.S 28. 5. – 1. 6. 2018
třída 3.P 21. 5. – 1. 6. 2018
třídy 4.S, 4.P dle rozvrhu