sipka SOŠ logistickásipka Terminář

Terminář

Dělení školního roku 2018/2019
 I. pololetí 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
II. pololetí 4. 2. 2018 – 28. 6. 2019
začátek vyučování
ve školním roce 2019/2020
2. 9. 2019
Termíny prázdnin
podzimní prázdniny 29. 10. 2018 a 30. 10. 2018
vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
pololetní prázdniny 1. 2. 2019
jarní prázdniny 11. 3. 2019 – 15. 3. 2019
velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 30. 8. 2019
Kalendář porad a schůzí
operativní porady dle měsíčních plánů práce
porady vedení školy v pondělí v 11:00 hod.
porady ředitele školy s ved. PK dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů maturitních tříd dle měsíčních plánů práce
porady s provozními pracovníky školy dle měsíčních plánů práce
Pedagogické rady – Otická
za 1. čtvrtletí 12. 11. 2018
za 1. pololetí 28. 1. 2019
zapsání známek za 1. pololetí 25. 1. 2019
tisk konferenčních zpráv za 1. pololetí 30. 1. 2019
vydání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 2019
za 3. čtvrtletí   8. 4. 2019
za 2. pololetí 26. 6. 2019
zapsání známek za 2. pololetí 21. 6. 2019
zapsání známek za 2. pololetí – 4. ročník 24. 4. 2019
závěrečná pedagogická rada – 4. ročník 25. 4. 2019
vydání vysvědčení žákům 4. ročníku 29. 4. 2019
Třídní schůzky – Otická
1. pololetí 13. 11. 2018
2. pololetí   9.   4. 2019
Dny otevřených dveří – Otická
Prohlídka školy je možná kdykoliv, podle zájmu rodičů a nastávajících žáků.
Mimo to pořádá škola dny otevřených dveří v těchto termínech:
26. 11. 2018 (pondělí)   8 – 17 hodin
12.   1. 2019 (sobota) 10 – 14 hodin
Přijímací řízení
duben 2019 termíny budou upřesněny
Maturitní zkoušky
    Jarní zkušební období
společná část maturitní zkoušky   2. 5. 2019 – 10. 6. 2019
ústní zkoušky 16. 5. 2019 – 10. 6. 2019
písemná práce z CJL 10. 4. 2019 – 11. 4. 2019
didaktické testy a písemné práce   2. 5. 2019 – 10. 5. 2019
(jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. ledna 2019)
profilová část maturitní zkoušky
ústní zkoušky 16. 5. 2019 – 10. 6. 2019
písemné a praktické zkoušky   9. 5. 2019 – 13. 5. 2019
    Podzimní zkušební období
společná část maturitní zkoušky
ústní zkoušky konkrétní termín určí ředitel školy
didaktické testy a písemné práce jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 8. 2019
profilová část konkrétní termín určí ředitel školy
    Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky:
pro jarní zkušební období do 1. prosince 2018
pro podzimní zkušební období do 25. června 2019
Školní výlety
1. – 3. ročník 24. 6. 2019 – 25. 6. 2019
Exkurze
    Logistické a finanční služby:
třída 1.S SPU Olomouc 02 – květen 2019
třída 2.S Depo Opava-Komárov – září 2018
RZPS Ostrava, Call Centrum – květen 2019
třída 3.S ČSOB Opava – prosinec 2018
ZPS Vítkov, ZCÚ Vítkov – květen 2019
třída 4.S ČNB Praha, Letiště Václava Havla – září 2018
    Provoz a ekonomika dopravy:
třída 1.P RKL Opava – I. pololetí
TEVA Opava – II. pololetí
třída 2.P Nákladové nádraží Ostrava – I. pololetí
třída 3.P SPU Ostrava – II. pololetí
třída 4.P Letiště Václava Havla, ZOOT Praha – září 2018
Praxe na poštách a ve firmách
třída 3.S 17. 9. – 21. 9. 2018
třída 2.S květen 2019 – bude upřesněno
třída 3.S květen 2019 – bude upřesněno
třída 3.P květen 2019 – bude upřesněno
třídy 4.S, 4.P dle rozvrhu