Erasmus+ UNESCO

Název projektu:UNESCO: World Cultural and Natural Heritage
Číslo projektu:2017-1-CZ01-KA219-035470
Délka trvání:2 roky (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)
Partnerské organizace:OA a SOŠ logistická, Opava, p. o., Česká republika – koordinátor
Sredno uchilishte Hristo Botev, Bulharsko
I. C. Alessandro Manzoni, Itálie
EB 123 Prof. Francisco MSBarreto, Portugalsko – Madeira
Lycée Prof. hotelier La Reneissance, Francie – Reunion

Projekt je zaměřen na poznávání světového dědictví UNESCO. Studenti, kteří se projektu účastní získají znalosti o kulturních hodnotách jednotlivých států prakticky, ne pouze zprostředkovaně, např. přes internet. Projekt klade důraz na hodnoty dědictví UNESCO tak, aby si studenti uvědomili, proč by se toto, ať už přírodní, kulturní nebo duchovní dědictví, mělo chránit a proč je nedocenitelné. Tato forma výuky propojí teoretické znalosti nabyté ve školní lavici s praktickými.

Cílem je také podnítit komunikaci v mezinárodních týmech a práci s IT, především během prací na workshopech, týkajících se ochrany památek nebo „osahání si“ aktivit spojených s danou památkou. Komunikačním jazykem je angličtina.

Výstupy projektu, které studenti zpracují, budou např. průvodce po navštívených památkách UNESCO, film o projektu, výstava prací, které vznikly na projektových workshopech, webové stránky, kalendář a prezentace účastníků projektu pro veřejnost.

Projekt má také za úkol podpořit patriotismus a toleranci k rozdílným kulturám, zvykům, náboženstvím a sociálnímu postavení.

Mgr. Radka Borunská
publikováno: 14. října 2018

Projektová setkání

1. setkání v Česku 29. 10. 2017 – 4. 11. 2017

OA a SOŠL Opava má další projekt Erasmus+ – UNESCO: World Cultural and Natural Heritage

Na Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické začal v letošním školním roce další projekt Erasmus+, který je spolufinancován EU. Jeho náplní je poznávání památek, které jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

První výměnná návštěva se konala ve dnech 30. 10. – 4. 11. 2017 právě ve slezské metropoli a studenti přivítali své nové kamarády z Bulharska, Itálie, portugalské Madeiry a dokonce francouzského Réunionu! Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy Ing. Petr Kyjovský a úvodní slova byla doplněna vystoupením pěveckého sboru Luscinia z Mendelova gymnázia v Opavě. Všechny partnerské země si připravily krátkou prezentaci o své škole a hlavně prezentaci o jedné z památek UNESCO. Opavští studenti si pro tuto příležitost vybrali hlavní město Prahu, do níž ke konci týdne také zavítali.

Součástí programu byl celodenní výlet do Lednicko-valtického areálu, který byl spojen i s plavbou po Dyji, návštěvou zámku i minaretu. Dalšími aktivitami bylo velice zajímavé a kontaktní seznámení se sokolnictvím, které provedlo sdružení Nyctea, a výroba loutek. Obojí je totiž nehmotným dědictvím UNESCa. Právě výroba loutek byla pro studenty nesmírně zajímavá, neboť mohli dát průchod své fantazii a vyrobené loutky si poté odvézt domů. Poslední dva dny strávili všichni v Praze, což bylo pro mnohé zahraniční studenty opravdovým zážitkem.

Zahraniční studenti byli po dobu projektu ubytováni v českých rodinách, což představovalo pro mnohé skutečnou výzvou. Příští setkání se uskuteční na přelomu února a března v italské Sicílii.

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled
Mgr. Zuzana Šafránková
publikováno: 21. října 2019

2. setkání v Itálii na Sicílii 25. 2. 2018 – 3. 3. 2018

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled
sipka Reportáž v italské televizi

3. setkání – Réunion, Francie

Od září 2017 běží na OA a SOŠL v Opavě v rámci programu Erasmu+ projekt s názvem UNESCO: World Cultural and Natural Heritage. Partnerskými zeměmi opavské školy jsou Bulharsko, Itálie, Portugalsko a francouzské zámořské území Réunion.

Právě na tento malý ostrov v Indickém oceánu se 3. 11. 2018 vydalo 6 žáků OA a SOŠL. Po velmi náročné, téměř 20hodinové cestě, je čekal nejen ostrov zalitý sluncem (i v listopadu je zde kolem 35 °C), ale i hostitelské rodiny, a především velmi zajímavý program.

Tématem projektu je poznávání a případná ochrana památek UNESCO, čeští studenti zde představili Český Krumlov, a poté se již těšili na přírodní zajímavosti ostrova. 40 % plochy ostrova totiž tvoří Národní park Réunion, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Studenti tak navštívili aktivní vulkán Piton de la Fournaise, jehož vrchol leží ve výšce přes 2600 m., a muzeum Cité de Volcan, kde se dozvěděli mnoho informací o vzniku vulkanického ostrova.

Největším zážitkem však byla bezpochyby dvoudenní výprava do pohoří Mafate. Nevede sem žádná zpevněná silnice ani elektřina, obyvatelé malých osad jsou odkázáni na zásobování vrtulníky, energii ze solárních panelů, a především na svá malá hospodářství. Samotné dobrodružství začalo v údolí asi 20minutovou jízdou džípy, které několikrát překonávaly dravou řeku. Potom následoval asi nejzajímavější úsek – 5 km ve vyprahlé krajině s několikerým broděním a překračováním studené řeky. Zpočátku to vypadlo na přechody „suchou nohou“, ale nakonec i ti nejvytrvalejší usoudili, že v botách je to mnohem snazší, rychlejší, a nakonec i osvěžující. Ale každá zábava jednou končí – druhá část výstupu byla opravdu náročná. Strmým útesem se klikatila úzká vyšlapaná cestička, mnohdy strmá tak, že ji nahradily kamenné schody či kameny samotné. Mnozí si tady sáhli opravdu na své dno! Odměnou však byla malinká osada Grand Place s nádherným výhledem do údolí a výborným místním jídlem. Zdatnější skupina vystoupala ještě asi o 100 výškových metrů výše, kde později v malých dřevěných domcích přespali. Večer strávila česká skupina v naprosto panenské přírodě pod korunami roztodivných stromů a palem a pozorováním jižní hvězdné oblohy. Druhý den následoval sestup dolů do údolí, který byl snad ještě náročnější než cesta nahoru.

Poslední dny projektového týdne byly věnovány nehmotnému dědictví ostrova – písním a tancům Maloya, které jsou jedním ze dvou původních kreolských hudebních žánrů. Žáci si vyzkoušeli tance v tradičním náročném rytmu, doprovázeném hudebním perkusovým nástrojem caiamb a bubnem rouler. Místní, avšak světoznámý hudebník Danyel Waro žáky aktivně zapojoval do performance, sám je pouštěl k nástrojům a ukazoval jim, jak na ně mají hrát.

Celý výměnný pobyt byl zakončen velmi zdařilou večeří s vedením školy a hostitelskými rodinami.

Další setkání proběhne na portugalské Madeiře.

Mgr. Zuzana Šafránková
publikováno: 18. května 2019

4. setkání – Madeira, Portugalsko

Po návštěvě na vzdáleném ostrově Réunion v Indickém oceánu následovalo další setkání na ostrově. Tentokrát se jednalo o portugalskou Madeiru, kam vyrazili 4 studenti a 3 vyučující ve dnech 3. – 9. 2. 2019.

Madeiře se také říká „ostrov květin“, o čemž se mohli účastníci projektu přesvědčit hned po příletu, neboť u nás v Opavě panovalo mrazivé počasí, kdežto tam nás ihned po příletu okouzlilo velké množství zeleně a kvetoucích rostlin. Jelikož je Madeira velice kopcovitým ostrovem, většina památek UNESCO je přírodního charakteru.

Velice unikátní jsou „levády“, zavlažovací kanály, které byly vybudovány již na konci 15. století. Ty dneska tvoří v podstatě turistické chodníky v jinak velice těžko dostupném terénu. Na celém území je jich asi kolem 2000 km, takže cca 10 km (Pico das Pedras – Queimadas), které jsme prošli my, bylo jen malou ochutnávkou místní přírody a klimatu. Kolem levád rostou rostliny potřebující velké množství vody, mnohdy se prochází po mostech, přes tunely či „zelenými podloubími“.

Další přírodní památkou byla leváda „25 Fontes“, která je na čekací listině UNESCO a za dobrého počasí se dá dojít až k jezírku. Název je naprosto vystihující – „25 pramenů“, voda byla opravdu všude kolem nás stejně jako vavřínové lesy, kterým prochází. Na některých místech je nutné i bouřlivou říčku přeskočit či přebrodit.

Poslední, ale neméně zajímavou UNESCO památkou byla vesnice Santana s typickými pasteveckými domky. V městečku je i zábavní centrum Parque tématico da Madeira, který je vlastně určitým skanzenem. Mohli jsme se tady projít upravenými zahrádkami s mnoha neznámými rostlinami, které nám přiblížily madeirskou flóru. Uvnitř bílých domků se slaměnou střechou jsme zhlédli stará řemesla typická pro tuto lokalitu.

Týdenní pobyt byl doplněn i návštěvou hlavního města Funchal, kde zejména chlapecká část nejen české skupiny zamířila do muzea Cristiana Ronalda, místního rodáka. A jelikož je Madeira proslulá svým vínem a likéry, hostitelé z Calhety nás vzali také do nejstaršího vinařství na ostrově či do továrny na zpracování cukrové třtiny.

Všem našim žákům se výměnné setkání líbilo nejen díky velice bohatému programu, ale i místním rodinám, u nichž byli ubytováni.

náhled náhled náhled náhled
Mgr. Zuzana Šafránková
publikováno: 7. října 2019

5. setkání – Vratsa, Bulharsko

Poslední setkání všech partnerů projektu Erasmus+ UNESCO se konalo ve dnech 12. – 18. 5. 2019 v bulharském městě Vratsa. Se svými učiteli se sem vydali 4 žáci 3. ročníků, kteří tentokrát poznávali především kulturní památky zapsané na listině UNESCO.

Navštívili vesničku Chiprovtsi, kde se nachází muzeum koberců, které se zde ještě doposud ručně vyrábějí a jejich barevné vzory jsou světové proslulé natolik, že jsou nehmotnou památkou UNESCO. Stejné je to i s „martenitsou“, červeno-bílou ozdobu, která je symbolem jara a zároveň projevem přátelství. Může mít více podob, ta základní je ze spletených bavlnek. Bulharští hostitelé si pro zahraniční studenty připravili speciální workshop, kde se je učili vyrábět.

Následovala exkurze do hlavního města a prohlídka kostelu Boyana a klášteru Rila. Ten je doposud obydlen mnichy a je největším bulhraským pravoslavným klášterem. Pro nás bylo zajímavé i to, že jeho stavební sloh se označuje jako „bulharská renesance“, i když jeho podoba pochází z 19. století.

Kromě toho jsme si prohlédli i jeskyni Ledenika a skalní masiv Belogradchik.

Setkání bylo velice příjemné a přínosné a velice důstojně ukončilo dvouletou spolupráci 5 partnerských škol.

náhled náhled náhled náhled náhled

Informace z tisku

Studenti poznávají památky UNESCO
Mgr. Zuzana Šafránková
publikováno: 7. října 2019
sipka Reportáž v bulharské televizisipka Reportáž v bulharské televizi