Setkání se zástupci Žilinské univerzity

Dne 30. 10. 2012 navštívili zástupci Fakulty provozu a ekonomiky dopravy a spojů Žilinské univerzity pod vedením proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost Doc. Ing. Radovana Madleňáka, Ph.D., žáky 4. ročníků logistických oborů naší školy. Žáci byli seznámeni se studijními plány logistických studijních oborů Žilinské univerzity (Poštovní technologie a služby; Elektronický obchod a management) a s možnostmi studia na Slovensku. Součástí prezentace univerzity byla také diskuse s žáky.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 3. listopadu 2012

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled