sipka SOŠ logistickásipka Vzdělávací oborysipka Logistické a finanční služby

Vzdělávací obory

Logistické a finanční služby

 • kód a název oboru: 37-42-M/01 Logistické a finanční služby
 • jediný svého druhu v regionu
 • v oboru jsme nejlepší v republice: naši žáci jsou 6násobní vítězové v celostátní soutěži: sipka 2018 sipka 2015 sipka 2013 sipka 2012 sipka 2011
  sipka 2010
 • počet přijímaných žáků: 30, tj. 1 třída
 • délka studia: 4 roky
 • forma studia: denní
 • způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní podmínky pro přijetí ke studiu: úspěšné ukončení povinné školní docházky, potvrzení lékaře není nutné
 • prezentace oboru:
  Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace
 • profilové vyučovací předměty:
  • všeobecné: český jazyk, anglický jazyk, 2. cizí jazyk, matematika, zeměpis, informační technologie
  • odborné: poštovní a peněžní služby, logistika, finančnictví a bankovnictví, ekonomika a marketing, ekonomický software, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, aplikovaná psychologie, řízení motorových vozidel – žáci získávají řidičské oprávnění skupiny B zdarma
 • praxe probíhá:
  • ve specializované učebně školy vybavené výpočetní technikou, specializovaným softwarem a systémem reálných pracovišť
  • na reálných pracovištích České pošty, bank a pojišťoven
 • kompetence absolventů:
  • zvládnutí technologií pošty a bank ve všech oblastech jejich činností: poštovní služby, bankovní služby, stavební spoření, sázková a důchodová služba, pojišťovací služby atd.
  • získání přehledu v řídících, ekonomických, účetních, právních a psychologických disciplínách
  • kvalifikační předpoklady pro práci u České pošty na celém území České republiky
  • odpovědnost, důslednost, trpělivost, rychlá orientace, stresová odolnost, aplikace získaných poznatků v praxi, komunikace s okolím
 • možnosti uplatnění po úspěšném ukončení studia:
  • peněžní ústavy – banky, spořitelny, pojišťovny, finanční poradenství, e-banking
  • pracoviště České pošty, s. p. – přepážkový pracovník, vedoucí pozice, obchodní manažer, administrátor pošt,...
  • jiné poštovní firmy (např. MediaPost)
  • výrobní podniky, obchodní firmy a e-shopy – vedoucí pozice, manažer/ka, vedoucí logistiky, asistent/ka ředitele, sekretářka, zapisovatel/ka,...
  • ekonomická oblast – účetní, vedoucí ekonomického úseku,...
 • možnosti navazujícího vzdělání:
  • vysoké školy logistických služeb – Dopravní fakulta J. Pernera Univerzity Pardubice; Dopravní fakulta Univerzity v Žilině; Vysoká škola logistiky o. p. s., Přerov
  • vysoké školy ekonomicko-správního charakteru – Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné; Ekonomická fakulta VŠB v Ostravě;...
  • další vysoké a vyšší odborné školy – Soukromá VOŠ podnikatelská v Ostravě; Slezská univerzita v Opavě;...
 • obor podporuje Česká pošta:
 • sipka  učební plán vzdělávacího oboru PDF
 • sipka  leták vzdělávacího oboru PDF
 • sipka  propagační leták školy PDF
Logistické a finanční služby