Erasmus+ UNESCO

Název projektu:UNESCO: World Cultural and Natural Heritage
Číslo projektu:2017-1-CZ01-KA219-035470
Délka trvání:2 roky (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)
Partnerské organizace:OA a SOŠ logistická, Opava, p. o., Česká republika – koordinátor
Sredno uchilishte Hristo Botev, Bulharsko
I. C. Alessandro Manzoni, Itálie
EB 123 Prof. Francisco MSBarreto, Portugalsko – Madeira
Lycée Prof. hotelier La Reneissance, Francie – Reunion

Projekt je zaměřen na poznávání světového dědictví UNESCO. Studenti, kteří se projektu účastní získají znalosti o kulturních hodnotách jednotlivých států prakticky, ne pouze zprostředkovaně, např. přes internet. Projekt klade důraz na hodnoty dědictví UNESCO tak, aby si studenti uvědomili, proč by se toto, ať už přírodní, kulturní nebo duchovní dědictví, mělo chránit a proč je nedocenitelné. Tato forma výuky propojí teoretické znalosti nabyté ve školní lavici s praktickými.

Cílem je také podnítit komunikaci v mezinárodních týmech a práci s IT, především během prací na workshopech, týkajících se ochrany památek nebo „osahání si“ aktivit spojených s danou památkou. Komunikačním jazykem je angličtina.

Výstupy projektu, které studenti zpracují, budou např. průvodce po navštívených památkách UNESCO, film o projektu, výstava prací, které vznikly na projektových workshopech, webové stránky, kalendář a prezentace účastníků projektu pro veřejnost.

Projekt má také za úkol podpořit patriotismus a toleranci k rozdílným kulturám, zvykům, náboženstvím a sociálnímu postavení.

Mgr. Radka Borunská
publikováno: 14. října 2018

Projektová setkání

1. setkání v Česku 29. 10. 2017 – 4. 11. 2017

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

2. setkání v Itálii na Sicílii 25. 2. 2018 – 3. 3. 2018

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

3. setkání – Réunion, Francie

Od září 2017 běží na OA a SOŠL v Opavě v rámci programu Erasmu+ projekt s názvem UNESCO: World Cultural and Natural Heritage. Partnerskými zeměmi opavské školy jsou Bulharsko, Itálie, Portugalsko a francouzské zámořské území Réunion.

Právě na tento malý ostrov v Indickém oceánu se 3. 11. 2018 vydalo 6 žáků OA a SOŠL. Po velmi náročné, téměř 20hodinové cestě, je čekal nejen ostrov zalitý sluncem (i v listopadu je zde kolem 35 °C), ale i hostitelské rodiny, a především velmi zajímavý program.

Tématem projektu je poznávání a případná ochrana památek UNESCO, čeští studenti zde představili Český Krumlov, a poté se již těšili na přírodní zajímavosti ostrova. 40 % plochy ostrova totiž tvoří Národní park Réunion, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Studenti tak navštívili aktivní vulkán Piton de la Fournaise, jehož vrchol leží ve výšce přes 2600 m., a muzeum Cité de Volcan, kde se dozvěděli mnoho informací o vzniku vulkanického ostrova.

Největším zážitkem však byla bezpochyby dvoudenní výprava do pohoří Mafate. Nevede sem žádná zpevněná silnice ani elektřina, obyvatelé malých osad jsou odkázáni na zásobování vrtulníky, energii ze solárních panelů, a především na svá malá hospodářství. Samotné dobrodružství začalo v údolí asi 20minutovou jízdou džípy, které několikrát překonávaly dravou řeku. Potom následoval asi nejzajímavější úsek – 5 km ve vyprahlé krajině s několikerým broděním a překračováním studené řeky. Zpočátku to vypadlo na přechody „suchou nohou“, ale nakonec i ti nejvytrvalejší usoudili, že v botách je to mnohem snazší, rychlejší, a nakonec i osvěžující. Ale každá zábava jednou končí – druhá část výstupu byla opravdu náročná. Strmým útesem se klikatila úzká vyšlapaná cestička, mnohdy strmá tak, že ji nahradily kamenné schody či kameny samotné. Mnozí si tady sáhli opravdu na své dno! Odměnou však byla malinká osada Grand Place s nádherným výhledem do údolí a výborným místním jídlem. Zdatnější skupina vystoupala ještě asi o 100 výškových metrů výše, kde později v malých dřevěných domcích přespali. Večer strávila česká skupina v naprosto panenské přírodě pod korunami roztodivných stromů a palem a pozorováním jižní hvězdné oblohy. Druhý den následoval sestup dolů do údolí, který byl snad ještě náročnější než cesta nahoru.

Poslední dny projektového týdne byly věnovány nehmotnému dědictví ostrova – písním a tancům Maloya, které jsou jedním ze dvou původních kreolských hudebních žánrů. Žáci si vyzkoušeli tance v tradičním náročném rytmu, doprovázeném hudebním perkusovým nástrojem caiamb a bubnem rouler. Místní, avšak světoznámý hudebník Danyel Waro žáky aktivně zapojoval do performance, sám je pouštěl k nástrojům a ukazoval jim, jak na ně mají hrát.

Celý výměnný pobyt byl zakončen velmi zdařilou večeří s vedením školy a hostitelskými rodinami.

Další setkání proběhne na portugalské Madeiře.

Mgr. Zuzana Šafránková
publikováno: 18. května 2019