Erasmus+ UNESCO

Název projektu:UNESCO: World Cultural and Natural Heritage
Číslo projektu:2017-1-CZ01-KA219-035470
Délka trvání:2 roky (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)
Partnerské organizace:OA a SOŠ logistická, Opava, p. o., Česká republika – koordinátor
Sredno uchilishte Hristo Botev, Bulharsko
I. C. Alessandro Manzoni, Itálie
EB 123 Prof. Francisco MSBarreto, Portugalsko – Madeira
Lycée Prof. hotelier La Reneissance, Francie – Reunion

Projekt je zaměřen na poznávání světového dědictví UNESCO. Studenti, kteří se projektu účastní získají znalosti o kulturních hodnotách jednotlivých států prakticky, ne pouze zprostředkovaně, např. přes internet. Projekt klade důraz na hodnoty dědictví UNESCO tak, aby si studenti uvědomili, proč by se toto, ať už přírodní, kulturní nebo duchovní dědictví, mělo chránit a proč je nedocenitelné. Tato forma výuky propojí teoretické znalosti nabyté ve školní lavici s praktickými.

Cílem je také podnítit komunikaci v mezinárodních týmech a práci s IT, především během prací na workshopech, týkajících se ochrany památek nebo „osahání si“ aktivit spojených s danou památkou. Komunikačním jazykem je angličtina.

Výstupy projektu, které studenti zpracují, budou např. průvodce po navštívených památkách UNESCO, film o projektu, výstava prací, které vznikly na projektových workshopech, webové stránky, kalendář a prezentace účastníků projektu pro veřejnost.

Projekt má také za úkol podpořit patriotismus a toleranci k rozdílným kulturám, zvykům, náboženstvím a sociálnímu postavení.

Mgr. Radka Borunská
publikováno: 14. října 2018

Projektová setkání

1. setkání v Česku 29. 10. 2017 – 4. 11. 2017

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

2. setkání v Itálii na Sicílii 25. 2. 2018 – 3. 3. 2018

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled