sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka Soutěž poštovních dovedností

Hostili jsme celorepublikovou soutěž poštovních škol

Soutěž poštovních dovedností - logo Střední škola poštovních a logistických služeb Opava jako iniciátor a hostitel pro rok 2010 ve spolupráci s Českou poštou, s.p., zorganizovala celorepublikovou soutěž studentů poštovních škol, nad kterou převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas. Soutěž proběhla ve čtvrtek a v pátek 10. a 11. června a zúčastnila se jí tříčlenná družstva z Opavy, Olomouce, Brna, Prahy, Ústí nad Labem, Kolína a Plzně.

Studenti poměřili nejen své znalosti z oblasti poštovní technologie, ekonomiky a zeměpisu, ale v praktických disciplínách představili své schopnosti profesionálně jednat s klientem, doporučit vhodnou službu a prezentovat své názory, neboť tyto tzv. měkké dovednosti jsou v dnešní době podmínkou úspěšného zaměstnance v oblasti služeb a školy musí svým studentům nabízet možnost tyto schopnosti rozvíjet. Organizátoři se snažili celou soutěž připravit tak, aby odpovídala reálným situacím, s nimiž se setkávají zaměstnanci pošty.
Ve dvou soutěžních dnech nechyběly ani oddechové disciplíny a společný sportovní program.

Ve vyrovnaném boji nakonec zvítězili studenti domácí Střední školy poštovních a logistických služeb Opava, na druhém místě se umístilo družstvo z Brna a třetí příčku obsadili olomoučtí. V mezisoutěžích byli nejlepší soutěžící z Plzně.

Ředitelka školy Ing. Jindra Germaničová celou soutěž shrnula slovy: „Cílem soutěže nebylo jen poměřovat znalosti a dovednosti, ale vytvořit prostor, v němž dojde k neformálním setkáním pedagogů a studentů, jsme rádi, že v průběhu celé akce docházelo k výměně zkušeností mezi učiteli, ale také k výměně názorů mezi studenty.“

Česká pošta, s.p., byla nejen odborným garantem soutěže, který ve spolupráci s ostatními poštovními školami připravil soutěžní otázky a zadání, ale také partnerem, který nominoval nezávislou porotu a vítězům věnoval hodnotné ceny.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 1. července 2010

Informace z tisku

Tisk Tisk Tisk Tisk Tisk

Diplom za 1. místo

Diplom

Fotogalerie

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

Předávání ceny za logo soutěže

náhled náhled

Videoukázka

náhled