sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka Poštovarieté 1 pro ZŠ

Poštovarieté pro základní školy

V úterý 20. prosince v prostorách Loutkového divadla v Opavě žáci naší školy předvedli divadelní představení Poštovarieté žákům základních škol z Opavy a okolí.

Zájem byl natolik veliký, že se představení hrála dvě ihned po sobě. Tentokrát jsme pozvali žáky ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Oldřišov, ZŠ Šrámkova a ZŠ T. G. Masaryka. Celkem se zúčastnilo přes 260 žáků. Divadelní představení Poštovarieté je humorné přiblížení pošty žákům základních škol. Žáci a učitel školy Mgr. Juchelka se představí v rolích poštovních pracovníků a jejich zákazníků v několika scénkách, které sice neukazují, jak by to na poště mělo fungovat, spíše naopak, ale jedná se o humorné předání informací do podvědomí žáků ZŠ.

Celým představením žáky provázela Alena Mecová ze třídy S4, která hned na začátku požádala ředitelku školy Ing. Jindru Germaničovou o úvodní slovo. Po přivítání základních škol p. ředitelkou jsme mohli vidět první scénku. Kamil Bublík (S3) se představil v roli pana Kuželky, který žádá ředitele pošty o pracovní místo. Ředitele pošty nehrál nikdo jiný, než Mgr. Gabriel Juchelka (třídní učitel třídy S3). Protože pracovní pohovor pro p. Kuželku dopadl dobře a byl přijat na místo pracovníka pošty, představil se hned ve druhé scénce, na jejímž začátku v roli poštovního doručovatele rozdal divákům propagační materiály naší školy. Druhá scénka popisuje příběh, ve kterém pošťák Kuželka má přijmout balík od Jakuba Lasáka (S3) v roli zákazníka pošty. Třetí scénka popisuje poštu v předvánoční atmosféře.

Celé představení doprovázejí vtipné poznámky všech herců, pěvecká i taneční vystoupení p. Kuželky i ostatních vystupujících. Na závěr představení byla pro žáky připravená krátká naučná prezentace o poště a naší škole. Žáci se nejen dozvěděli něco o historii pošty, jaké služby Česká pošta, s. p. poskytuje, kde se vzaly poštovní známky, ale také si zasoutěžili ve vědomostních otázkách a vyzkoušeli si razítkování poštovních zásilek. Nejšikovnější z nich byli odměněni propagačními materiály školy. V závěru prezentace byla žákům představena naše škola jako jedinečná instituce vzdělávající nejlepší pošťáky a logisty v České republice (jak dokazují 1. místa v soutěžích). Také bylo vysvětleno, že naši žáci nejsou jen pošťáci, ale mohou pracovat v celé řadě přepravních, finančních, ekonomických a správních institucích. Dále byl představen projekt Postilión naší školy a vysvětleno sloučení s Obchodní akademií a s tím spojena změna názvu obou škol. Žáci byli rovněž pozváni na dny otevřených dveří.

Z výrazů žáků základních škol bylo zřejmé, že se jim představení líbilo, pobavilo je, ale také si odnesli nové informace, zkušenosti a poznatky. Věříme, že se alespoň s některými z nich setkáme v budoucnu na dnech otevřených dveří a v našich školních lavicích. Máme v plánu v těchto představeních pokračovat a věříme, že budeme mít možnost se představit dalším žákům i z jiných základních škol.

Michal West
publikováno: 23. prosince 2011

Fotogalerie

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

Videoukázky

náhled náhled